Tổng hợp ý kiến Quy hoạch

kết quả

STTNội dungĐồng ýKhông đồng ý